Beginners

Het beginnersniveau bestaat uit vier cursusjaren en elk cursusjaar bestaat uit 25 lessen. Elk cursusjaar kan optioneel verlengt worden met een blok van 10 oefenlessen. Zo'n oefenblok zorgt ervoor dat het geleerde goed inslijt en dat er minder tijd zit tussen het ene blok en het volgende blok zodat de stof niet versloft.  

A1.1: Je leert hoe je, in de tegenwoordige tijd, met iemand in contact kunt treden. Je leert spreken over allerdaagse dingen als werk, hobbies en gezin. Ook wordt er gewerkt aan het opbouwen van een basis woordenschat.

A1.2: Je conversaties worden verdiept zodat je je kunt redden in tal van situaties zoals het restaurant, bij het inkopen doen, in het hotel en bij het reserveren van een activiteit. De opbouw van je woordenschat wordt voort gezet en je leert hoe je, in een versimpelde vorm, gebruik kunt maken van de toekomende tijd en er wordt een beginnetje gemaakt met de nabije verledentijd.

A2.1: Tijdens dit jaar leer je nieuwe vormen waardoor je je nog beter kunt uitdrukken in het Spaans. Je leert daardoor spreken over iets dat op dit moment gaande is of iets dat al langer geleden is gebeurd. Het Spaans is een levendige taal en tijdens dit jaar krijg je tal van handvatten waardoor je zelf ook wat leven in je taal kan brengen.

A2.2: In dit jaar worden de laatste bouwstenen van het beginnersniveau aangeleerd. Het Spaans heeft niet één maar twee verledentijden en die tweede verledentijd leer je in dit jaar. De verdieping wordt uitgebreid zodat je zelf ook steeds vrijer met de taal leert omgaan en hem beter leert verstaan.  

Conversatie A2: Dit is een groep voor mensen die niet (direct) verder willen maar wel beter willen leren om te gaan met hetgeen ze tot nu toe geleerd hebben. Dit jaar breng al het geleerde uit A1 en A2 in de praktijk zodat het steeds gemakkelijker wordt om de juiste vorm te vinden en goede zinnen te maken.

Via de knoppen hieronder kom je bij de verschillende cursusjaren van dit niveau.