Gevorderd

Het niveau Gevorderd bestaat uit vier jaar. Tijdens de eerste twee jaar wordt toegewerkt naar niveau C1. Er wordt ingegaan op idioom en woordenschat die je bijvoorbeeld gebruikt in wetenschappelijke of literaire gesprekken en teksten. We maken gebruik van een methode waarin materiaal wordt aangeboden in verschillende thema's in de vorm van teksten, luisterfragmenten en oefeningen. Elk hoofdstuk gaat uit van een aantrekkelijk thema en bij elk thema wordt veel achtergrond informatie aangeboden en krijg je veel materiaal om uitgebreid te oefenen met Spaans op dit niveau. Tijdens de laatste twee jaar van dit niveau wordt gewerkt op het hoogst mogelijke niveau van Spaans. Er wordt verder gewerkt met dezelfde methode waarmee tijdens C1 wordt gewerkt. Via de knoppen hieronder kom je bij de verschillende cursusjaren van dit niveau.

Zelden gaat een groep door in dit niveau, de meeste leerlingen kiezen ervoor om deel te nemen aan een conversatiegroep. Het volgen van lessen op niveau C is, als er ruimte in de planning is, mogelijk in privélessen. Via de knop hieronder kom je bij informatie over het volgen van privélessen.