Halfgevorderd

Het niveau Halfgevorderd bestaat uit vijf cursusjaren die samen de niveaus B1 en B2 van het Europees referentiekader voor talen vormen. Niveau B1 is daarbij verdeeld in twee cursusjaren en niveau B2 is verdeeld in drie cursusjaren.

B1.1: Je leert tijdens dit jaar gebruik te maken van de gebiedendewijs en de negatieve gebiedendewijs (waarin je iemand vraagt iets niet te doen). De grammaticale kennis wordt uitgebreid met het aanwijzend voornaamwoord, een verdieping in het gebruik van het lijdend en meewerkend voorwerp, het beklemtoond bezittelijk voornaamwoord en de absolute overtreffende trap. Thematisch wordt steeds meer ingegaan op sociale gebruiken en de manier waarop je je correct in het Spaans kunt uiten.

B1.2: In deze cursus leer je de correcte (uitgebreidere) vorm van de toekomende tijd. Verder wordt er dieper ingegaan op manieren om zaken met elkaar te vergelijken. De werkwoordsvorm conditional wordt aan ons pallet toegevoegd en de verledentijd wordt met een nieuwe vorm uitgebreidt. Ook wordt er eindelijk duidelijkheid gebracht in het gebruik van por en para. Inhoudelijk leer je spreken over toekomstplannen en vermoedens, je leert twijfel uiten, ergens mee instemmen en iets tegenspreken. Allemaal handige bouwstenen voor communicatie op een wat hoger niveau.

Conversatie B1: Dit is een groep voor mensen die niet verder willen maar die hetgeen ze tot nu toe geleerd hebben wel beter in de praktijk willen leren brengen. Alle geleerde stof uit de afgelopen jaren komt door middel van practische oefeningen aan bod.

 

B2.1: Tijdens dit cursusjaar komt er een nieuwe tijd om de hoek, de aanvoegende wijs (subjuntivo). Het is een tijd waarmee je het hypothetisch voorkomen van iets kunt uitdrukken. Een lastige tijd omdat wij er in het Nederlands nagenoeg geen gebruik van maken. In het Spaans wordt deze tijd echter wel continu gebruikt. Verder wordt er ingegaan op de indirecte rede en er komen diverse vaste werkwoordsconstructies voorbij. Dit alles aan de hand van onderwerpen waarbij er gesproken wordt over adviezen, aanbevelingen, wensen, voorkeuren, klagen, tot overeenstemming komen, plannen, beargumenteren en reageren, het tegenwerpen van een mening etc. etc.

B2.2: In dit cursusjaar wordt de futuro uitgebreid en wordt dieper ingegaan op het gebruik van de subjuntivo. Een lastig onderwerp waarvoor extra tijd nodig is om het goed te doorgronden. We spreken over oorzaak en gevolg, smaken en voorkeuren, we vatten argumenten samen en er wordt gesproken over gevoelens en persoonlijke conflicten. Allemaal onderwerpen waarmee je steeds meer in de richting van vloeiende spreker komt.

B2.3: Het halfgevorderden niveau wordt afgesloten met een cursusjaar waarin we het gebruik van de subjuntivo verdiepen met het voltooid deelwoord en de verledentijd. Het sluitstuk om te kunnen zeggen dat je een behoorlijk niveau van Spaans hebt behaald. Onderwerpen als politiek, verplichting en noodzaak, protesteren en afwijzen maar culturele aspecten van diverse Spaanstalige maatschappijen komen voorbij.

Via de knoppen hieronder kom je bij de verschillende cursussen van dit niveau.