Niveau A2.1

Tijdens het derde cursusjaar wordt de kennis van het tweede jaar uitgebreid. Er wordt niet zozeer ingegaan op andere situaties maar wel verdiept binnen die situaties. Na het tweede jaar kun je vragen hoeveel een kilo watermeloen kost. Na het derde jaar kun je vragen wanneer de meloen geoogst is, waar de meloen vandaan komt en of de marktkoopman geen kleinere meloen heeft of dat de marktkoopman misschien een andere fruitsoort die uit de regio komt kan aanbevelen. Een stuk verdieping dus waardoor je je wat vrijer binnen de taal kunt bewegen.

Ondanks dat we niet specifiek nieuwe situaties opzoeken wordt de woordenschat wel uitgebreid. De woorden zijn na elk hoofdstuk in een lijst opgenomen in het boek. Daarnaast worden de belangrijkste woorden door ons in een bestandje ingevoerd zodat je er overal waar je beschikt over internet mee kunt oefenen. Onderwerpen die tijdens dit jaar voorbijkomen zijn bijvoorbeeld kleding, het weer en dingen die we in en om het huis tegenkomen.   

Via nieuwe grammaticale structuren ga je door gestaag te oefenen steeds meer van de taal begrijpen. Omdat in taal het verschil vooral gemaakt wordt via de werkwoorden wordt dat onderdeel uitgebreid. Er wordt ingegaan op bijzondere werkwoordsvormen zoals wederkerende werkwoorden en de gerundio. Naast de tegenwoordige tijd leer je in het derde jaar het gebruik van de nabije verleden tijd en je leert om iets aan te geven wat in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. Op die manier wordt het steeds gemakkelijker om over dingen te spreken.

 • Kosten: 13,50 per les (4 - 12 deelnemers)
 • Aantal lessen: 25
 • Lesmateriaal: 15- (exclusief lesboeken)
 • Lestijd: Nader te bepalen
 • Aanvang: september 2024
 • Leslocatie: Kattendijke (of online als dit door het RIVM wordt voorgeschreven)

Oefenblok A2.1

Dit blok is voor leerlingen die het niveau A2.1 hebben gedaan. Leerlingen die, hier of elders, eerder een cursus A2 hebben gevolgd en hun kennis willen opfrissen kunnen ook in dit blok terecht. Tijdens dit blok oefenen we met de stof uit A2.1 en zorg je ervoor dat er niet te lang zit tussen deze twee cursussen zodat de stof niet versloft. Oefeningen worden in spelvorm aangeboden zodat er op een ontspannen manier geoefend kan worden.

Leerlingen die A2.1 dit jaar bij La Maravilla hebben gevolgd hebben voorrang tot deze groep. Als er nog plaats is in de groep dan kunnen leerlingen die in een anders jaar of elders Spaans hebben gevolgd ook deelnemen.

 • Kosten: 10,- per les
 • Aantal lessen: 5
 • Lesmateriaal: 10,-
 • Lestijd: nader te bepalen
 • Aanvang: nader te bepalen
 • Leslocatie: Kattendijke & Online (of geheel online als dit door het RIVM wordt voorgeschreven)