Niveau A2.2

Tijdens het vierde jaar leer je de laatste bouwstenen van het beginners niveau. Je leert de tweede verledentijd en op de juiste manier toepassen van onderdelen zoals bijwoorden, tijdsbestekken en verbindingswoorden. De laatste passen om mooie gesprekken in het Spaans te voeren.

Themas als leermiddelen, ziekteverschijnselen, kunst, jeugdherinneringen en persoonlijke ervaringen vormen de basis waarmee de nieuwe vormen worden aangeleerd. Zoals altijd staan de woorden uit de lessen in digitale bestanden waardoor je er online mee kunt oefenen. Het lesboek van A2.1 kan je in dit jaar ook gebruiken.

Dit vierde jaar leert je hoe je een logische volgorde in een verhaal kunt maken zodat een gesprek niet van de hak op de tak gaat. Door gebruik van verbindingswoordjes en koppelwoordjes leer je interessante langere zinnen te formuleren zodat je niet alleen een goed maar ook een prettig gesprek kunt voeren.

Na afsluiting van dit jaar kan je er voor kiezen om door te stromen in de conversatiegroep A2 waar we verder oefenen met de stof uit de beginners niveaus. Je kan er ook voor kiezen om direct door te gaan naar B1.1.

 

 • Kosten: 13,50 per les (4 - 12 deelnemers)

 • Aantal lessen: 25
 • Lesmateriaal: 90,- (lesboeken zijn voor drie cursusjaren)

 • Lestijd: Maandagavond 20.15
 • Aanvang: 2 september 2024
 • Leslocatie: Kattendijke (of online als dit door het RIVM wordt voorgeschreven)

Oefenblok A2.2

Dit blok is een keuzeblok voor leerlingen die niveau A2.2 hebben afgerond. Leerlingen die eerder een cursus Spaans op niveau A2 hebben gedaan kunnen met deelname aan dit blok hun Spaans ophalen. De lessen bestaan uit oefeningen in spelvorm waarmee gewerkt wordt met de onderdelen die dit jaar aan bod zijn gekomen. Op deze manier blijf je bezig met de stof en versloft het geleerde minder snel.

Leerlingen die A2.2 dit jaar bij La Maravilla hebben gevolgd hebben voorrang tot deze groep. Als er nog plaats is in de groep dan kunnen leerlingen die in een ander jaar of elders Spaans hebben gevolgd ook deelnemen.

 • Kosten: 10,- per les
 • Aantal lessen: 5
 • Lesmateriaal: 10,-
 • Lestijd:
 • Aanvang:
 • Leslocatie: Kattendijke & Online (of geheel online als dit door het RIVM wordt voorgeschreven)