Niveau B2.1 / B2.2 / B2.3

Als je niveau B1 beheerst dan weet je al veel van de Spaanse taal. Om echt prettig uit je woorden te komen en langere diepere gesprekken te kunnen voeren heb je nog wel iets meer nodig. Tijdens niveau B2 gaan we in op de ingewikkeldere gespreksstructuren die je nodig hebt bij bijvoorbeeld het ophalen van herinneringen, het beschrijven van ervaringen, het indienen van een klacht en reageren op een klacht en tot overeenstemming komen, het tegenspreken, het samenvatten, het uitdrukken van oorzaak en gevolg, spreken over persoonlijke relaties en conflicten, spreken over overtuigingen enzovoort. Voor het behalen van niveau B2 zijn er teveel onderwerpen om op te noemen. Er is simpelweg teveel te leren om het in korte tijd te behandelen. Niveau B2 is daarom verdeeld over drie cursussen.

Aan woordenschat wordt deels herhaald wat al eerder bekend was maar meestal wordt er wel een verdieping gemaakt. Daarnaast wordt er idioom aangeleerd wat nodig is om je binnen de nieuwe vormen correct uit te drukken. De woordenschat wordt zoals altijd opgenomen in een bestand waarop je zelf kunt inloggen om te oefenen.

Niveau B2 begint heel fijn met een herhaling van de eerder behandelde grammatica. Daarna wordt je grammaticale kennis uitgebreid met de subjuntivo en er wordt ingegaan op het combineren van verschillende tijden. Op B2 niveau moet je bijvoorbeeld kunnen vertellen dat iemand in het verleden zei dat hij in de toekomst iets zou gaan doen. Daarnaast wordt er tijdens dit jaar veel tijd besteed aan verschillende koppelwoordjes waardoor je voorwaarden en opties binnen één zin met gebruik van bijzinnen kunt koppelen.

Als je B2.1 hebt afgerond kan je doorstromen naar B2.2

Als je B2.2 hebt afgerond kan je doorstromen naar B2.3

Als je B2.3 hebt afgerond kan je doorstromen naar conversatiegroep B2/C1/C2

  • Kosten: 13,50 per les (4 - 12 deelnemers)
  • Aantal lessen: 25 (per cursusjaar)
  • Lesmateriaal B2.1: 90,- (lesboeken zijn voor de drie cursusjaren)
  • Lesmateriaal B2.2: 15,-
  • Lesmateriaal B2.3: 15,-
  • Lestijd: Nader te bepalen
  • Aanvang: Nader te bepalen
  • Leslocatie: Kattendijke (of online als dit door het RIVM wordt voorgeschreven)