Niveautoets

Als je, voordat je aan een cursus deel gaat nemen, wilt weten of je een bepaald niveau voldoende beheerst dan kun je online een gratis Niveautoets doen via Instituto Cervantes. Dit instituut is een publieke instelling die in 1991 in Spanje werd opgericht om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen en de cultuur van Spanje in de Spaanstalige landen van Latijns-Amerika te verspreiden.

Op de Spaanse site van Cervantes kun je een online niveaubepaling doen. Ga hiervoor naar ave.cervantes.es en klik in de blauwe rechter kolom op 'prueba de nivel'. De test start gelijk....Succes!

Instituto Cervantes is ook de plek waar je naartoe moet als je een officieel erkend diploma nodig hebt waaruit je niveau van beheersing van de Spaanse taal blijkt. Voor het behalen van zo'n diploma maak je bij Instituto Cervantes in Utrecht een uitgebreide toets waarbij er gekeken wordt naar je luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Spaans. Je schat zelf, of in overleg met je docent, in welk niveau je denkt te beheersen en schrijft dan in op dat niveau. Meer informatie hierover vind je op www.utrecht.cervantes.es