Privéles

Bij privélessen heb je alleen of met z'n tweeën les. Via privélessen is het mogelijk om in een sneller tempo een niveau af te ronden. De lestijden spreken we in onderling overleg af maar dienen wel wekelijks op dezelfde tijd plaats te vinden. De lessen worden in blokken van 10 lessen ingepland, daarna ligt het lesrooster vast. Aan het eind van elk blok beslis je of je weer verder wilt met een volgend blok. Wil je een flexibeler lesrooster dan kan je gebruik maken van Flex lessen (zie hieronder).

Let op! Momenteel is er slechts zo nu en dan een tijdvlak overdag vrij voor het inplannen van privélessen. De avonduren zitten volledig vol. Vanaf april, als de reguliere cursussen klaar zijn, komt er meer ruimte voor privélessen. 

Kosten bij individuele lessen: 36,- per les per persoon

Aanvang: in overleg

Bijkomende kosten: Lesmateriaal

Flex lessen

Je koopt een blok van 10 lessen maar jij bepaalt wanneer je weer toe bent aan de volgende les. Het werkt als een soort strippenkaart. Het inplannen van de lessen doen we in onderling overleg en kan telkens op een andere tijd of dag plaatsvinden. De enige voorwaarde is dat het blok van 10 lessen binnen één schooljaar (tussen eind zomervakantie en start nieuwe zomervakantie) wordt opgemaakt. Het is dus wel een strippenkaart met een houdbaarheidsdatum.

Kosten bij individuele lessen: 46,- per les

Aanvang: in overleg

Bijkomende kosten: Lesmateriaal (indien nodig)

Losse lessen

Soms is het handig om voor bijvoorbeeld een examen of mondelinge toets één les of meerdere losse lessen in te plannen. Tijdens die les(sen) is alle focus gericht op jouw einddoel.  

  • Kosten: 55,- per les
  • Aanvang: In overleg