Leer Spaans bij La Maravilla!

Niveau A1

Tijdens het eerste jaar leer je de basis van het Spaans. Uiteraard beginnen we eerst met uitspraak zodat je alles wat je opzoekt netjes kunt uitspreken. Tijdens de lessen komen onderwerpen aan bod die je in het dagelijks leven tegenkomt. Je leert bijvoorbeeld begroeten, afscheid nemen, jezelf voorstellen en anderen naar dingen over henzelf te vragen. Je leert ook te spreken over werk, over familierelaties en natuurlijk over het favoriete onderwerp van Spanjaarden, eten. Om je conversaties levendiger te maken kun je na het eerste jaar zeggen wat je leuk of lekker vindt maar ook wat je juist niet leuk of lekker vindt. Kortom, je leert een heleboel zodat je over tal van onderwerpen mee kunt praten.

Als je een taal wilt spreken dan zal je ook woorden moeten leren. Wat ga je immers zeggen als je de woorden niet kent? In het boek is van elk hoofdstuk een lijst met woorden opgenomen. De belangrijkste woorden zijn door ons in digitale bestanden gezet. Overal waar je beschikt over internet kan je op die bestanden inloggen zodat je overal je woordenschat kunt oefenen.

Een taal kan niet zonder grammatica. Woordjes alleen zijn niet genoeg, je moet ook weten hoe je de juiste woorden in de zinnen zet. Alle onderdelen die nodig zijn om een mooie Spaanse zin te vormen worden tijdens het eerste jaar behandeld. Omdat het werkwoord in alle talen de spil van een zin vormen wordt aan dat onderdeel extra aandacht besteed. Je leert vervoegen in de tegenwoordige tijd, vervoegen van uitzonderingen en het voltooid deelwoord.

  • Kosten: 11,50 per les (bij minimaal 4 deelnemers)
  • Aantal lessen: 30
  • Lesmateriaal: éénmalig 47,-
  • Lestijd: Nader te bepalen
  • Aanvang: 1e week van oktober 2020
  • Leslokatie: Kattendijke