Leer Spaans bij La Maravilla!

Niveau A2

Tijdens het tweede cursusjaar wordt de kennis van het eerste jaar uitgebreid. Er wordt niet zozeer ingegaan op andere situaties maar wel verdiept binnen die situaties. Na het eerste jaar kun je vragen hoeveel een kilo watermeloen kost. Na het tweede jaar kun je vragen wanneer de meloen geoogst is, waar de meloen vandaan komt en of de marktkoopman geen kleinere meloen heeft of dat de marktkoopman misschien een andere fruitsoort die uit de regio komt kan aanbevelen. Een stuk verdieping dus waardoor je je wat vrijer binnen de taal kunt bewegen. De trappen van vergelijking helpen daar ook bij. Hierdoor kun je dingen met elkaar vergelijken en een gradatie aanbrengen in wat je mening ergens over is.

Ondanks dat we niet specifiek nieuwe situaties opzoeken wordt de woordenschat wel uitgebreid. De woorden zijn na elk hoofdstuk in een lijst opgenomen in het boek. Daarnaast worden de belangrijkste woorden door ons in een bestandje ingevoerd zodat je er overal waar je beschikt over internet mee kunt oefenen. Onderwerpen die tijdens dit jaar voorbijkomen zijn bijvoorbeeld, kleding, het weer en dingen die we in en om het huis kunnen tegenkomen.   

Ook in de grammatica komt een stuk verdieping maar ook een stukje uitbreiding. Via nieuwe grammaticale structuren ga je door gestaag te oefenen steeds meer van de taal begrijpen. Omdat in taal het verschil vooral gemaakt wordt via de werkwoorden wordt dat onderdeel een flink stuk uitgebreid. Er wordt ingegaan op bijzondere werkwoordsvormen zoals wederkerende werkwoorden en de gerundio. Naast de tegenwoordige tijd leer je in het tweede jaar het gebruik van de verleden tijd en je leert om iets aan te geven wat in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. Op die manier wordt het steeds gemakkelijker om over dingen te spreken. Als je ergens over spreekt is het namelijk heel vaak zo dat het over iets gaat wat al gebeurd is en daarbij kun je niet zonder de verleden tijd.

  • Kosten: 11,50 per les (bij 4 minimaal deelnemers)
  • Aantal lessen: 30
  • Lesmateriaal: éénmalig 47,-
  • Lestijd: Nader te bepalen
  • Aanvang: september 2020
  • Leslokatie: Kattendijke