Leer Spaans bij La Maravilla!

Bijles

Voor bijles in een groepje is het mogelijk om uit te gaan van het lesmateriaal waarmee vanuit school wordt gewerkt. Woorden leer je via de door ons ingevoerde woordenlijsten van jouw eigen lesmethode. Tijdens de lessen gaan we in op dingen waar jij tijdens de lessen op school of tijdens het werken in het systeem van het Isaac Beekman College tegenaan loopt.

Er kan tijdens de bijlessen ook gewerkt worden vanuit een andere lesmethode. De lessen vinden plaats in dat geval plaats in een opbouwende structuur waarbij de taal via een vaste methodiek wordt aangeleerd. Voor de aanschaf van de extra lesmethode worden de kosten aan de leerlingen doorberekend.

De lessen worden per semester ingeroosterd en vooraf in rekening gebracht. Als de hele groep op een bepaalde datum niet kan is het mogelijk een les te verplaatsen naar een andere datum. Aan een bijlesgroep kunnen 2 - 8 leerlingen deelnemen. De lessen vinden plaats op onze locatie in Kattendijke. In overleg is het soms mogelijk de lessen bij de leerling thuis plaats te laten vinden.

 • Kosten v.a. 5 leerlingen: 12,50 p.p. per les
 • Kosten bij 3 - 4 leerlingen: 15,- p.p. per les
 • Kosten bij 2 leerlingen: 16,- p.p. per les
 • Kosten bij 1 leerling: 27,50 p.p. per les
 • Aanvang in overleg
 • Bijkomende kosten: Lesmateriaal (indien nodig)

Soms is het handig om voor bijvoorbeeld een examen of mondelinge toets één les of meerdere losse lessen in te plannen. Tijdens die les(sen) is alle focus gericht op jouw einddoel.  

 • Kosten losse les: 35,- per les
 • Aanvang: In overleg

Jongeren (v.a. 12 jr.)

Voor deze doelgroep heeft onze Spaanse uitgever lesmateriaal ontwikkeld dat goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Je kan je aanmelden met jouw eigen groepje vanaf twee personen en starten wanneer jij wilt.

De lessen worden per 10 lessen ingereoosterd en vooraf in rekening gebracht. Als de hele groep op een bepaalde datum niet kan is het mogelijk een les te verplaatsen naar een andere datum. Aan een groep kunnen 2-8 leerlingen deelnemen. De lessen vinden plaats op onze locatie in Kattendijke.

 • Kosten v.a. 5 leerlingen: 12,50 p.p. per les
 • Kosten bij 3 - 4 leerlingen: 15,- p.p. per les
 • Kosten bij 2 leerlingen: 16,- p.p. per les
 • Aanvang in overleg
 • Bijkomende kosten: Lesmateriaal (werkelijke kosten worden doorberekend met een opslag van 5,- voor losse handouts)