Leer Spaans bij La Maravilla!

Cursussen

Onze cursussen vinden plaats in een ontspannen sfeer en er wordt gewerkt met kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers. Op die manier komt iedereen aan bod en is er genoeg ruimte voor vragen en oefening tijdens de lessen. Een lesjaar bestaat uit 30 lessen van een uur die van start gaan na de zomervakantie. Er wordt wekelijks, m.u.v. schoolvakanties, een les ingepland. De meeste lessen worden in ons leslokaal in Kattendijke gegeven. Voor privé groepen is het mogelijk om de lessen bij jou thuis plaats te laten vinden. Voor de lessen betaal je een vast bedrag per les en een éénmalige bijdrage voor het lesmateriaal. Voor elk cursusjaar krijg je een nieuw lesboek inclusief audio Cd. De lessen worden digitaal ondersteund zodat je overal waar jij dat wilt je woordenschat kunt oefenen.

Naast de reguliere cursussen op de diverse niveaus zijn er twee praktijkgroepen. Tijdens elke les wordt er ingegaan op een bepaald onderdeel van dat niveau. De grammatica wordt kort herhaald en soms wordt er ingegaan op bepaalde woordenschat. Door praktijk gerichte oefeningen leer je vervolgens het geleerde te gebruiken. Er zijn praktijkgroepen voor leerlingen die niveau A1 of A2 hebben afgerond. Meer informatie vind je hieronder als je op de knoppen A1 of A2 klikt.


Voor het leren van de Spaanse taal zijn er zes Europees erkende niveaus vastgesteld. Meer informatie over deze niveaus vind je op onze pagina Niveaus Spaans. De eerste drie niveaus (A1, A2 en B1) kan je tijdens één cursusjaar leren. Het vierde niveau (B2) wordt behandeld tijdens twee leerjaren waarvan het laatste half jaar uitsluitend uit conversatie op dit niveau bestaat. De laatste twee niveaus (C1 en C2) worden alleen behandeld tijdens conversatiebijeenkomsten. Hieronder kan je per onderdeel doorklikken voor meer informatie.