Leer Spaans bij La Maravilla!

Niveau B2 (2 niveaus: B2a - B2b)

Als je niveau B1 beheerst dan weet je al veel van de Spaanse taal. Om echt prettig uit je woorden te komen en langere diepere gesprekken te kunnen voeren heb je nog wel iets meer nodig. Tijdens niveau B2 gaan we in op de ingewikkeldere gespreksstructuren die je nodig hebt bij bijvoorbeeld het ophalen van herinneringen, het beschrijven van ervaringen, het indienen van een klacht en reageren op een klacht en tot overeenstemming komen, het tegenspreken, het samenvatten, het uitdrukken van oorzaak en gevolg, spreken over persoonlijke relaties en conflicten, spreken over overtuigingen enzovoort. Voor het behalen van niveau B2 zijn er teveel onderwerpen om op te noemen. Er is simpelweg teveel te leren om het in één leerjaar te behandelen. Niveau B2 is daarom verdeeld over twee leerjaren, B2a en B2b. Tijdens het eerste anderhalf jaar wordt net als de voorgaande jaren vanuit het lesboek gewerkt. Het lesboek bevat alleen geen acht maar 12 hoofdstukken. Het laatste halfjaar bestaat uitsluitend uit conversatielessen gericht op dit niveau. Leerlingen die het tweede leerjaar van niveau B2 hebben afgerond kunnen daarna gaan deelnemen aan een conversatiegroep.

Aan woordenschat wordt deels herhaald wat al eerder bekend was. Er wordt dan vaak wel een verdieping gemaakt. Un café solo wordt nu bijvoorbeeld un café vienés (een Weense koffie). Daarnaast wordt er net als bij niveau B1 idioom aangeleerd wat nodig is om je binnen de nieuwe vormen correct uit te drukken. De woordenschat wordt zoals altijd opgenomen in een bestand waarop je zelf kunt inloggen om te oefenen.

Niveau B2 begint heel fijn met een herhaling van de eerder behandelde grammatica. Daarna wordt je grammaticale kennis uitgebreid met de subjuntivo en er wordt ingegaan op het combineren van verschillende tijden. Op B2 niveau moet je bijvoorbeeld kunnen vertellen dat iemand in het verleden zei dat hij in de toekomst iets zou gaan doen. Daarnaast wordt er tijdens dit jaar veel tijd besteed aan verschillende koppelwoordjes waardoor je voorwaarden en opties binnen één zin met gebruik van bijzinnen kunt koppelen.

Als je de B2a cursus hebt afgerond kan je doorstromen naar de B2b groep. Als je de B2b cursus hebt afgerond kan je doorstromen naar het Praktijkjaar B1/B2.

  • Kosten: 11,50 per les (bij minimaal 4 deelnemers)
  • Aantal lessen: 30 (per niveau)
  • Lesmateriaal B2a groep: 49,50 per leerjaar
  • Lesmateriaal B2b groep: 20,- per leerjaar
  • Lestijd: nader te bepalen
  • Aanvang: september 2019
  • Leslokatie: Kattendijke