Leer Spaans bij La Maravilla!

Spaans voor Kinderen

Speciaal voor de allerkleinsten is er een lesmethode ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Tijdens de cursus maken de kinderen kennis met Julia, Hector, Germán, Oda, Mar, Santí en de hond Lío. De kinderen leren op een speelse manier het Spaans met onderwerpen uit hun eigen belevingswereld. Het lesmateriaal bestaat uit een aantrekkelijk en kleurrijk tekstboek, een werkboek met stickervel en een toeganscode naar leerzame spelletjes waarmee ze thuis op een leuke manier kunnen oefenen. Er wordt hard gewerkt maar de lessen zijn ook leuk en gezellig. Soms zingen we een Spaans liedje of doen we een leerzaam spelletje. Een enkele keer wordt er zelfs met educatieve doelstelling getekend of geknutseld. De lessen worden aangeboden in blokken van 15 lessen. Leerlingen schrijven in per blok, per lesjaar worden er twee lesblokken ingepland, 15 lessen in het najaar en 15 lessen in het voorjaar. Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen ingepland. Het lesmateriaal wat aan het begin van het lesjaar wordt aangeschaft kan gedurende drie blokken gebruikt worden. Daarna gaat de leerling over naar het volgende niveau. Er zijn in totaal 4 niveaus binnen deze lesmethode. De kosten voor lesmateriaal zijn een éénmalig uitgave per niveau. Een blok gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

  • Kosten: 112,50 per 15 lessen
  • Lesmateriaal: éénmalig 40,- p.p. (voor 45 lessen dus voor de gehele cursus, dit zijn de werkelijke kosten)
  • Lestijd: vrijdagmiddag 15:00 - 16:00
  • Aanvang: 11 september (bij voldoende aanmeldingen)
  • Duur: 15 weken per blok, 3 blokken voor het hele eerste boek


Spaans op de Basisschool

Spaans is een mooie aanvulling op de basisschool voor kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben. In een vroeg stadium in aanraking komen met een belangrijke wereldtaal is een buitenkans voor elke leerling. De lesmethode is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5. De lessen worden klassikaal gegeven en worden aangevuld met oefeningen op het digibord. Het lesmateriaal is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Leerlingen leren vanuit een mooi werkboek, oefenen op school in een werkboek en oefenen thuis met de Cd-rom (of via een online link) en een apart online programma voor het spelenderwijs leren van woordjes. Op de Cd staan educatieve spelletjes waarmee ze het Spaans thuis kunnen oefenen. Het lesmateriaal voor deze lessen is gebaseerd op het Europees Referentiekader voor talen. Leerlingen die een niveau hebben afgerond ontvangen hiervan een certificaat van La Maravilla. De lestijden worden voor de duur van een schooljaar in overleg vastgesteld. De school gaat de overeenkomst voor het gehele schooljaar aan. Het leren van een taal is een praktische vaardigheid waarmee regelmatig klassikaal wordt geoefend. Per klas kunnen er daarom maximaal 15 leerlingen tegelijk aan de lessen deelnemen. Het is ook mogelijk om de lessen in een combinatieklas van twee niveaus te laten plaatsvinden.. Voor het bedienen van de uiteindelijke vier niveaus die van groep 5 t/m 8 kunnen ontstaan zijn daarom maar twee lesuren nodig. In het geval van combinatieklassen kunnen er maximaal 10 leerlingen per groep deelnemen. De faciliteiten moeten wel geschikt zijn om in één lokaal twee gescheiden groepen te kunnen vormen. Als u La Maravilla inhuurt om op uw school les te geven dan verzorgen wij het lesmateriaal. De school dient te zorgen voor de juiste faciliteiten zoals een leslokaal met schoolbord, bij voorkeur een smart board. Daarnaast dient de school te zorgen voor de mogelijkheid tot het maken van kopie's en zo nodig voorzien in papier, kleurpotloden, lijm en scharen.

  • Kosten: 55,- per lesuur
  • Lesmateriaal: éénmalig 35,- p.p. (dit zijn de werkelijke kosten)
  • Lestijd: in overleg
  • Duur: een schooljaar (minus eerste en laatste schoolweek en schoolvakanties)