Leer Spaans bij La Maravilla!

Spaans op de Basisschool

Spaans is een mooie aanvulling op de basisschool voor kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben. In een vroeg stadium in aanraking komen met een wereldtaal is een buitenkans voor elke leerling. De lesmethode is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5, er kunnen dus vier lesjaren Spaans verzorgd worden. De lessen worden klassikaal gegeven, het lesmateriaal is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Leerlingen leren vanuit een kleurrijk boek, oefenen op school in een werkboek en oefenen thuis met online oefeningen. Het lesmateriaal voor deze lessen is gebaseerd op het Europees Referentiekader voor talen. Leerlingen die een niveau hebben afgerond ontvangen hiervan een certificaat van La Maravilla. De lestijden worden voor de duur van een schooljaar in overleg vastgesteld, de school gaat de overeenkomst voor het gehele schooljaar aan. Per groep kunnen er maximaal 10 leerlingen tegelijk aan de lessen deelnemen. Het is ook mogelijk om leerlingen de ene week instructieles bij de docente Spaans te laten volgen en de andere week een oefenuurtje in te plannen. Op die manier hebben leerlingen wekelijks een contactuur voor Spaans. Er wordt dan wel de helft van het lesmateriaal in een jaar behandeld. Voor het oefenuurtje dient de school te zorgen voor begeleiding van de leerlingen. Voor elke groep is het nodig de beschikking te hebben over een eigen lokaal waarin er voor elke leerling een eigen werkplek beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld ook een handarbeid lokaal of kantine zijn. Als u La Maravilla inhuurt om op uw school les te geven dan verzorgen wij het lesmateriaal. De school dient te zorgen voor de mogelijkheid tot het maken van kopie's.

  • Kosten: 55,- per lesuur
  • Lesmateriaal: éénmalig 35,- p.p. (dit zijn de werkelijke kosten)
  • Lestijd: in overleg
  • Duur: een schooljaar (minus eerste en laatste twee schoolweken en de schoolvakanties)